Privacyverklaring insuRens Verzekeringen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij respecteren de wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens waarover insuRens Verzekeringen de beschikking krijgt, zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) zakelijke klanten.

Welke gegevens verwerkt insuRens Verzekeringen?

Op onze website hebben wij een contactformulier. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf bij het invullen van het contactformulier achterlaat.

Hoe beveiligt insuRens Verzekeringen uw gegevens?

Wij hebben passende technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart insuRens Verzekeringen uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn, binnen welke termijn deze worden verwijderd en/of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens uitsluitend met derden, als dat nodig is om de overeenkomst met u, de zakelijke klant, uit te voeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zien erop toe dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en door derden passende maatregelen zijn genomen ten behoeve van de bescherming van uw gegevens.

Met leveranciers die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk van uw gegevens te waarborgen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u gebruik wilt maken van één of meerdere van uw rechten, kunt u dat aan ons verzoeken door een email te sturen aan r.deroo@insurens.nl Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en toestaan, behalve als dat in strijd is met wet- of regelgeving of omdat verwerking noodzakelijk is.

Wij wijzen u hierbij ook op uw recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie statement

Deze website maakt gebruik van de analytische cookies van Google Analytics om slechts alleen de bezoekersaantallen te tellen. Met deze analytische cookies krijgen we een beter inzicht in het functioneren van deze website.

  • Wij maskeren van het laatste octet van het IP-adres van onze bezoekers
  • Wij delen geen gegevens van onze bezoekers
  • We maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe kunt u insuRens Verzekeringen bereiken?

U kunt ons bereiken voor vragen of opmerkingen of om gebruik te maken van uw rechten, via onze contactgegevens.

insuRens Verzekeringen
Rindert van Zinderen
Bakkerweg 1
8448 RJ Heerenveen
r.deroo@insurens.nl

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies